Skip to main content

Privacyverklaring

Inleiding
Pension Ouddorp verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit privacy statement (verder te noemen: “Privacy Statement”) zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Privacyverklaring
Wij respecteren je privacy als je onze website bezoekt en dragen zorg dat de persoonlijke informatie die je ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Dit gebeurt volledig in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening

Gegevensbescherming (AVG).
Zie: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg
Pension Ouddorp verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewetgeving.

Gegevensgebruik
De gegevens die wij ontvangen, worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en niet aan derden verstrekt, tenzij wij wettelijk hiertoe worden verplicht.

Surfgedrag en statistieken
Op onze website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden. Wij registeren het IP adres van je computer, eventueel gebruikersnaam en tijdstip van bezoek. Deze gegevens gebruiken wij voor het analyseren van surfgedrag en eventueel verbeteren van onze website.

Toepasselijkheid
Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website van Pension Ouddorp en de door contactaanvragen en nieuwsbriefabonnees verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens).

Nieuwsbrief
Je hebt de mogelijkheid je aan te melden voor onze nieuwsbrief. Middels deze nieuwsbrief bieden wij informatie op het gebied van online ondernemen. Je e-mailadres wordt ook toegevoegd aan onze adressenlijst voor nieuwsbrieven als er sprake is van een relatie. Als je een nieuwsbrief ontvangt bevat deze een unieke link, waarmee je jezelf kunt afmelden. Deze nieuwsbriefadressenlijst wordt niet aan derden verstrekt.

Verwerking Persoonsgegevens
Pension Ouddorp behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Pension Ouddorp
verzamelt Persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de website, het abonneren op de
Pension Ouddorp nieuwsbrief. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie.
De gegevens worden daarnaast gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van Pension
Ouddorps dienstverlening en activiteiten. Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, kunt u
zich hiervoor te allen tijde afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in website of Pension
Ouddorp hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, door een e-mail of een brief te sturen naar
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of Pension Ouddorp Dorpsweg 26 3253AH Ouddorp. Pension Ouddorp
verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Cookies
De website pensionouddorp.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die
door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies
worden gebruikt om de websites van Pension Ouddorp beter te laten functioneren en het
webbezoek te monitoren, zodat Pension Ouddorp na kan gaan hoeveel mensen de website in een
bepaalde periode hebben bezocht. Pension Ouddorp gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan
deze niet herleiden tot een pc of individu. Hieronder vindt u een lijst van cookies die geplaatst
worden door de Pension Ouddorp website en hun functionaliteit.
Cookies kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen.

Standaardcookies:
Deze worden alleen geplaatst indien u toestemming geeft.
Naast onderstaande cookies zijn er nog andere onderdelen die een cookie kunnen opleveren. Wij
maken gebruik van sociale plug-ins zoals Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn. Sociale
netwerksites gebruiken cookies om de inhoud van sociale plug-ins aan te passen of om te analyseren
op welke sites hun gebruikers actief zijn en hoe hun diensten presteren.

Google Analytics:
Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies
krijgt Pension Ouddorp inzage in het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire
pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan Pension Ouddorp de communicatie beter afstemmen
op de behoeften van de websitebezoekers. Pension Ouddorp kan niet zien wie (welke pc) haar
website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel.

Facebook:
Indien u ingelogd bent bij Facebook, kan Facebook via Pension Ouddorp cookies op uw pc plaatsen
die nodig zijn voor het liken van berichten en het updaten van uw status. Deze cookies worden alleen
geplaatst als u tijdens een bezoek aan de Pension Ouddorp website bent ingelogd op Facebook en
hiervoor toestemming geeft.

Twitter:
Pension Ouddorp plaatst Twitter cookies op uw pc om het (re)tweeten van artikelen mogelijk te
maken. Deze worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan de Pension Ouddorp website bent
ingelogd op Twitter en hiervoor toestemming geeft.

Cookies weigeren
Je kunt zelf beslissen of je cookies wilt accepteren of weigeren. Je kunt je browser zo instellen dat je
op de hoogte gebracht wordt wanneer er cookies geplaatst worden. Daarnaast kun je het gebruik
van cookies uitzetten in je browser. Zie hiervoor deze toelichting door de Consumentenbond. Je kunt
ook informatie vinden onder het ‘help’ menu van je browser voor het instellen van je cookievoorkeuren.

Beveiliging
Pension Ouddorp heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te
beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of
dat de persoonlijke informatie verloren gaat. Ook is onze website uitgevoerd met een geldig SSL
certificaat.